การติดต่อ

Manatū Taonga – Ministry for Culture and Heritage
โทรศัพท์: +64 4 499 4229
อีเมล: [email protected]
ไปรษณีย์ PO Box 5364, Wellington 6140, New Zealand