พื้นที่บนฝั่งแม่้ำด้นเหนือ

บริเวณสวนสาธารณะที่อยู่บนฝั่งแม่น้ำด้านเหนือเป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถมารุ่นคะนึง นั่งเงียบๆ เดินเข้าใกล้สู่แม่น้ำและชมกำแพงแห่งความทรงจำซึ่งอยู่บนฝั่งแม่น้ำตรงข้าม บริเวณนี้มีหมู่ต้นไม้ที่ใหญ่โตแผ่ร่มใบ ต้นไม้ที่ปลูกขึ้นมาใหม่ และที่นั่งรูปโค้งตั้งอยู่ตามทางเดินใกล้กับแม่น้ำ

บริเวณสวนสาธารณะยังมีพื้นที่สำหรับผ้คจำนวนมากเหมาะกับการจัดพิธีรำลึกของสภาเทศบาล

สะพานมอนทรีออล สตรีท เชื่อมพื้นที่ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำทางทิศเหนือและทิศใต้