อนุสรณ์สถานแห่งชาติรำลึกเหตุการณ์แผ่นดินไหว

คำนำ

อนุสรณ์สถานแห่งติรำลึกเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่เป็นสถานที่สำหรับการรำลึก ไว้อาลัย แสดงความขอบคุณ และสะท้อความรู้สึกถึงผู้ที่จากไป

ความคิดเห็นที่ได้รับมาจากครอบครัวของผู้เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส และผู้รอดชีวิต แนะนำว่าอนุสรณ์สถานควรประกอบไปด้วยน้ำและพรรณไม้เขียวขจี และควรเป็นพื้นที่ที่มีความสงบและสวยงาม

สถานที่ในทั้งสองฝั่ขงแม่น้ำโอตาคาโร/เอวอน ตามสายน้ำลงจากสะพานมอนทรีออลสตรีทได้รับการคัดเลือก เพราะเป็นพื้นที่ในใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ชที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก และเหมาะสำหรับการจัดพิธีการรำลึกหรือสำหรับบุคคลที่ประสงค์จะย้อนระลึกถึงเหตุการณ์อย่างเงียบสงบ

คณะกรรมการพิจารณาได้ประเมินแบบอนุสรณ์สถานที่เสนอเข้ามาจากทั่วโลกจำนวนมากกว่า 330 แบบก่อนการคัดเลือกรอบสุดทายใ้เหลือจำนวนหกแบบ หลังจากที่พิจารณาความคิดเห็นจากผู้คนอย่างหลากหลายแล้ว คณะกรรมการได้เสนอแนะแบบกำแพงแห่งความทรงจำที่อยู่บนฝั่งแม่น้ำด้านใต้ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวสโลวีเนียชื่อ เกรกา เวซจาค โดยระบุว่าแบบนี้เป็น

การสร้างอนุสรณ์สถานได้แล้วเสร็จลงในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และทำพิธีเปิดในวันครบรอบปีที่ 6 ของเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อ พ.ศ. 2554