เว็บไซท์เกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวนเตแคนเทอร์เบอรี่อื่น ได้แก่

CEISMIC: แหล่งรวบรวมข้อมูลทางดิจิตอล โดยมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่

Te Ara, the Encyclopedia of New Zealand: ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและการเกิดการไหวสะเทือนในนิวซีแลนด์

Quake Stories: บันทึกความทรงจำขอผู้คต่อแผ่นดินไหวในเขตแคนเทอร์เบอรี่

GNS Science: ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสถาบัน New Zealand Crown Research Institute เกี่ยวกับธรณีศาสตร์

Quake City: นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอรี่ ในคาเชลมอลล์